Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een proces dat om continue aanpassing en verbetering vraagt in de wijze waarop wij onze activiteiten uitvoeren.

Niet alleen met als doel winst te behalen, maar ook om te beantwoorden aan de steeds strenger wordende eisen van de maatschappij en de belanghebbenden (zoals werknemers, klanten, leveranciers en aandeelhouders) op het gebied van verantwoordelijkheid en transparantie.

Vakgarage is een franchise organisatie waar de aangesloten bedrijven zich continue aanpassen en verbeteringen nastreven, waarbij de continuïteit dient te worden gewaarborgd vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.

Wij onderscheiden hierbij drie kernpunten.

 People

  • Onze klanten verdienen positieve aandacht, waarbij wij hen bewust maken van onze inzet om het milieu te ontzien en onze maatschappelijke betrokkenheid.
  • Wij hebben aandacht voor onze medewerkers. Wij willen hen bewust maken van hun positie in deze maatschappij, onder andere op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid.
  • Onze organisatie staat open voor en werkt mee aan diverse sponsor-projecten.
  • Binnen onze bedrijven is geen plaats voor discriminatie.

Planet

  • Wij willen werken vanuit een duurzaamheidsperspectief. Dit komt tot uiting in de producten die wij gebruiken en de wijze waarop wij omgaan met energie en water. Tevens richten wij ons actief op afvalscheiding en recycling.
  • Door nieuwe technologieën trachten wij onnodig gebruik van energie en water te voorkomen.
  • De auto’s die wij als vervangend vervoer inzetten hebben een A label, maar wij stimuleren het gebruik van een fiets. Onze serviceauto’s zijn zoveel mogelijk voorzien van een roetfilter.

Profit

  • Voor continuering van onze bedrijven is het behalen van winst noodzakelijk. Hiervoor gelden voor ons gezonde uitgangspunten, waardoor het mogelijk wordt om te investeren in gebouwen en technologie om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.
  • Binnen onze organisatie en bij onze leveranciers, is er geen ruimte voor welke vorm van corruptie dan wel afpersing en omkoping dan ook. Om dit te voorkomen geven wij een zo groot mogelijke transparantie aan onze medewerkers en klanten.